MWZKol

REGULAMIN ZMIANY PRZYNALEŻNOŚCI KLUBOWEJ ZAWODNIKÓW

z klubów zrzeszonych w MWZKol

Regulamin jest zgodny z przepisami PZKol. a w szczególności z zasadami zmiany przynależności klubowej opublikowanymi w informatorze sportowym PZKol na rok 2012.

Dodatkowo przy zmianie barw klubowych zawodników reprezentujących kluby zrzeszone w MWZKol obowiązuje tzw. ekwiwalent za wyszkolenie zawodnika czyli opłata klubu przyjmującego zawodnika na rzez klubu zwalniającego zawodnika.

Kategoria/klasa sportowa MM M I II III brak
Młodzik 600 300 100
Junior młodszy 1500 900 700 400 200
Junior 2000 1800 1000 800 500 300

Jeżeli oba zainteresowane kluby dojdą do porozumienia mogą odstąpić od wypłacania/pobierania ekwiwalentu. W przeciwnym wypadku obowiązują ww. stawki za przejście zawodnika z jednego klubu do drugiego.

Mazowiecko-Warszawski Związek Kolarski, 2018