MWZKol
Szkolenia - Kryteria powoływania

Kryteria powoływania zawodników (posiadających licencję klubu zarejestrowanego w Mazowiecko-Warszawskim Związku Kolarskim) do kadry wojewódzkiej.

Kadra juniora młodszego, juniora, młodzieżowca

Na koniec każdego sezonu (listopad-grudzień) zbierać się będzie zarząd Mazowiecko-Warszawskiego Związku Kolarskiego wraz z trenerami prowadzącymi szkolenie w mazowieckich klubach kolarskich zarejestrowanych w Mazowiecko- Warszawskim Związku Kolarskim (MWZKol) aby ustalić kolejność zawodników aspirujących do kadry Mazowsza w kolarstwie. Kolejność ta będzie ustalana według następujących kryteriów: Podstawowym kryterium są punkty zdobywane przez zawodników (posiadających licencję klubu zarejestrowanego w Mazowiecko-Warszawskim Związku Kolarskim) we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży za rok poprzedzający nabór. Punkty te ustalają kolejność na liście zgodnie z poniższymi przelicznikami:

1. Ilość punktów zdobytych przez zawodników kategorii młodzik/młodziczka x 1
2. Ilość punktów zdobytych przez zawodników kategorii junior młodszy/juniorka młodsza x 3
3. Ilość punktów zdobytych przez juniora/juniorkę x 3
4. Ilość punktów zdobytych przez orlika/orliczkę x 1
Dodatkowo za samo zakwalifikowanie się do finału ogólnopolskiej olimpiady młodzieży oraz jazdy indywidualnej na czas w juniorach zawodnicy otrzymują 2 punkty.

Dodatkowo, w sytuacji gdy w kadrze znajduje się 15 zawodników bądź mniej, trener koordynator może zakwalifikować kosztem jednej z osób, znajdującej się na liście powyżej 16 miejsca, zawodnika z dalszego miejsca listy (16 miejsce bądź niżej), bądź nie znajdującego się na tej liście. W przypadku gdy w kadrze może być więcej zawodników niż 15, trener koordynator ma prawo zakwalifikować 2 zawodników na ww. zasadach. Decyzja w sprawie ustalenia kolejności listy zawodników aspirujących do kadry zostaje przyjęta przez zarząd MWZkolu na ww. spotkaniu z trenerami (listopad/grudzień) Korekta kadry może nastąpić w czerwcu danego roku na wniosek koordynatora i po zatwierdzeniu przez Zarząd MWZKol.

Kadra młodzików

System wyłaniania zawodników do kadry młodzików oraz opracowywania planów szkolenia kadry młodzików MWZKol.

Do kalendarza MWZKol zostają wpisane zawody szosowe pod jednolitą nazwą „Liga szosowa Mazowsza”. W ramach tego cyklu zostaną przeprowadzone zawody na szosie dla kategorii: żak, młodzik i junior młodszy w następujących miejscach:

9 zawodów

Do kalendarza MWZKol zostają wpisane zawody MTB pod jednolitą nazwą Puchar Mazowsza MTB. W ramach tego cyklu zostaną przeprowadzone zawody na szosie dla kategorii: żak, młodzik i junior młodszy w następujących miejscach:

6 zawodów

Liga szosowa Mazowsza orasz Puchar Mazowsza MTB mają na celu wyłonienie najlepszych zawodników z Mazowsza w kategoriach żak i młodzik oraz mają wpływ na challenge MWZkol w kategoriach: żak, młodzik i junior młodszy.

W Lidze szosowej Mazowsza oraz w Pucharze Mazowsza MTB punktują zawodnicy w kategorii  młodzik następujący sposób:

1 – 10pkt
2- 9pkt
3-8pkt
4-7pkt
5-6pkt
6-5pkt
7-4pkt
8-3pkt
9-2pkt
10-1pkt

Zawodnicy z poza MWZKol zabierają punkty zawodnikom z MWZKol. Punkty nalicza sie "od dołu"

Na tej podstawie będzie ustawiany ranking (w którym dodatkowo będą uwzględnione wyniki z międzywojewódzkich mistrzostw młodzików MTB i na szosie - start wspólny - liczone tak jak wyżej i pomnożone razy 2) . Do rankingu będzie wliczanych 5 najlepszych wyników osiągniętych przez danego zawodnika.  Wedle tego rankingu zawodnicy będą powoływani do kadry Mazowsza. Będzie prowadzony ranking klubowy (suma punktów zdobytych przez zawodników z jednego klubu) klubów należących do MWZkol.

W zależności od zdobytych punktów dany klub będzie mógł zgłaszać trenerowi koordynatorowi propozycję akcji szkoleniowych do 20 maja danego roku.

I tak np. jeżeli w ramach kadry młodzików MWZKol ma do wykorzystania 100 osobodni a dany klub X zdobył 50% wszystkich możliwych punktów  w ww. rankingu to decyduje o wykorzystaniu 50 osobodni, przesyłając trenerowi koordynatorowi swoją propozycję.

Na podstawie przesłanych propozycji trener kadry rozpisuje akcje szkoleniowe na drugie półrocze.


W Lidze szosowej Mazowsza oraz w Pucharze Mazowsza MTB punktują zawodnicy w kategorii  żak następujący sposób:

1- 5pkt
2- 3pt
3- 2pkt
4- 1pkt
5- 1pkt
6- 1pkt
7- 1pkt
8- 1pkt
9- 1pkt
10- 1pkt

Na tej podstawie na koniec roku będzie ustalany ranking najlepszych żaków na Mazowszu.

Najlepsi zawodnicy z tej kategorii z rocznika, który w następnym roku będzie przechodził do młodzika będą powoływani do kadry Mazowsza na kolejny sezon.

Będzie prowadzony również ranking klubowy (suma punktów zdobytych przez zawodników poszczególnych klubów).

Na koniec sezonu ranking klubowy młodzików i żaków zostanie zsumowany (uwzględniając jedynie pierwszorocznych młodzików i drugorocznych żaków).

Proporcjonalnie do zdobytych punktów w tak sporządzonym rankingu, kluby do końca listopada prześlą trenerowi koordynatorowi propozycję akcji szkoleniowych kadry młodzików na kolejny sezon (pierwsze półrocze).

I tak np. jeżeli w ramach kadry młodzików MWZKol ma do wykorzystania 100 osobodni a dany klub X zdobył 50% wszystkich możliwych punktów  w ww. rankingu (pierwszoroczny młodzik + drugoroczny żak) to decyduje o wykorzystaniu 50 osobodni, przesyłając trenerowi koordynatorowi swoją propozycję.

Trener koordynator na tej podstawie sporządza plan szkolenia kadry młodzików na kolejny sezon. Plan ten jest prezentowany na corocznym spotkaniu trenerów przed 20 grudnia. Plan szkolenia może ulec zmianie na podstawie wcześniejszych zapisów w maju lub czerwcu kolejnego roku (na podstawie nowego rankingu).

Akcje szkoleniowe nie mogą być planowane na mniejszą ilość osób niż 5.

Mazowiecko-Warszawski Związek Kolarski, 2018