MWZKol
AktualnościMMM

<< <  Strona 3 z 12  > >>

14.03.2020 16:43

Po upływie terminu na przysyłanie ewentualnych uwag, reklamacji i zastrzeżeń odnośnie listy członków MWZKol i liczby mandatów na Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów MWZKol, ogłoszony miał zostać oficjalny termin w/w Zebrania. W związku jednakże z wprowadzeniem na obszarze RP stanu zagrożenia epidemicznego - w okresie od dnia 14.03.2020 r. do odwołania i mając na uwadze zapisy Rozporządzenia Ministra Zdrowia:

 • zakazujący organizowania zgromadzeń powyżej 50 osób

(Maksymalna liczba delegatów to 61)

 • mówiący o obowiązkowej 14 dniowej kwarantannie dla obywateli RP wracających z zagranicy

(pewna część członków MWZKol przebywa na zgrupowaniach zagranicznych),

ogłoszenie terminu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów MWZKol 2020 zostaje odroczone aż do poprawy sytuacji epidemiologicznej w Polsce.

28.02.2020 19:59

W dniu 28.03.2019 r. wygasła kadencja ostatniego, prawidłowo wybranego Zarządu MWZKol i tym samym zdelegalizowały się mandaty oraz kadencje delegatów na Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów MWZKol.

Zgodnie z obowiązującym Statutem MWZKol (§24, ustęp 3): Ilość delegatów przypadających poszczególnym członkom zwyczajnym Związku jest określona wg następujących kryteriów:

 • a) Przynależność Klubu do MWZKol – 1 mandat
 • b) Wykupienie minimum 60 licencji dla zawodników w okresie ostatnich 4 lat – 1 mandat
 • c) Zorganizowanie i przeprowadzenie minimum 6 wyścigów w okresie ostatnich 4 lat – 1 mandat
 • d) Zdobytych minimum 80 punktów przez zawodników w sporcie młodzieżowym w okresie ostatnich 4 lat – 1 mandat
 • e) Zdobytych 4 medali w okresie ostatnich 4 lat na Mistrzostwach Polski – kat. junior młodszy lub junior lub młodzieżowiec lub senior – 1 mandat.

Zarządzenie:

 • Opublikowana zostaje aktualna lista członków MWZKol uprawnionych do wzięcia udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Delegatów MWZKol
 • Opublikowane zostają liczby mandatów na Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów MWZKol, przypadające poszczególnym członkom MWZKol
 • W kwestii powyższych, proszę o przysyłanie ewentualnych uwag, reklamacji i zastrzeżeń na adres mailowy MWZKol ozkol@op.pl w terminie do 13.03.2020 r.

W dalszej kolejności, kiedy zostanie zweryfikowana lista członków z podziałem mandatów:

 • zostanie podany zostanie termin Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów Związku,
 • opublikowany zostanie Program Wyborów
 • oraz przedstawiona prośba o uprzednie przesyłanie imiennych list delegatów od wszystkich Członków zwyczajnych Związku, wraz z umocowaniem prawnym (przedstawieniem odpowiednich uchwał) ich wyznaczenia przez kluby.
22.01.2020 12:49

Zapraszamy Organizatorów wyścigów kolarskich na Mazowszu, do przesyłania zgłoszeń (na załączonym poniżej formularzu), do kalendarza MWZkol na 2020 rok, na adres ozkol@op.pl. Przypominamy, że umieszczenie wyścigu w kalendarzu jest bezpłatne. Informujemy jednocześnie, że w kalendarzu zostaną umieszczone jedynie zawody, których regulaminy są zgodne z przepisami PZKol.

03.12.2019 14:27

Dnia 28.03.2015 r. miał miejsce Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy MWZKol, na którym dokonano wyboru władz kolejnej kadencji (Prezes Zarządu – Zbigniew Ruzik), która miała trwać zgodnie ze statutem MWZKol 4 lata. Niewiele ponad rok później, na dzień 27.09.2016 zwołane zostało Nadzwyczajne Zebranie Delegatów MWZKol, na którym podjęto m.in. uchwały w sprawie wyboru Prezesa Zarządu (Robert Radosz), wyboru członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz uchwałę w sprawie wyboru delegatów na Zjazd Delegatów PZKol.

W związku z przeprowadzonym przez organ nadzorujący postępowaniem wyjaśniającym, ustalono, że nie miała miejsca sytuacja, aby wszyscy członkowi. Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybrani w 2015 r., złożyli oficjalne rezygnacje, ani podczas owego Nadzwyczajnego Walnego Zebrania, ani w okresie je poprzedzającym.

Na tej podstawie, Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Delegatów MWZKol podjętych w dniu 27.09.2016 r., w przedmiocie wyboru Prezesa, członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej (w mocy pozostał jedynie wybór delegatów okręgu na Zjazd Delegatów PZKol).

W konsekwencji MWZKol pozostaje bez organów wobec faktu, iż kadencja ostatnio prawidłowo wybranych władz, która rozpoczęła się 28.03.2015, wygasła w dniu 28.03.2019 r. Na skutek tego, w dniu 31.10.2019 r. Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy na wniosek Prezydenta M.St. Warszawy, ustanowił Kuratora dla MWZKol, który jest zobowiązany do zwołania Walnego Zebrania Członków w celu wyboru Zarządu, w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy.

Walne Zebranie Członków planowane jest wstępnie na koniec stycznia / początek lutego (przed rozpoczęciem ferii w woj. maz.).

W związku powyższym, uroczyste Podsumowanie Kolarskiego Sezonu 2019 odbędzie się po wyborach Nowych Władz Związku.

Przed planowanym Walnym Zebraniem, prosimy o uregulowanie składek członkowskich MWZKol za rok 2019 oraz zaległości za licencje, przez kluby które jeszcze tego nie uczyniły. W chwili obecnej trwa dokładna weryfikacja podziału mandatów w ścisłym porozumieniu z organem nadzoru.

08.10.2019 11:51

W weekend 12-13.10.2019 zapraszamy do Pruszkowa na torowe Mistrzostwa Mazowsza oraz Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików strefy "D" (LUB-MAZ-PDL-ŚWI-WM)

21.08.2019 12:31

1 września zapraszamy do Radzymina na Wyścig Kolarski „Cud nad Wisłą” (w programie m.in. wyścig Elity Mężczyzn), będący jednocześnie Otwartymi Szosowymi Mistrzostwami Mazowsza.

03.08.2019 09:54

W dniach 16-18 sierpnia zapraszamy na wyścigi Mazowsze Tour o Puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego (Tour Bitwa Warszawska 1920).

Regulaminy zawodów:

Oficjalna strona cyklu:

02.04.2019 22:38

związku z nowym, obowiązującym od 1.04.2019 r. cennikiem Poczty Polskiej, zmianie ulegają kwoty wysyłek licencji za pośrednictwem krajowego operatora:

 • 8,50 zł - koszt przesyłki poleconej priorytetowej lub
 • 6,00 zł - koszt przesyłki poleconej ekonomicznej

14.03.2019 20:05

31 marca zapraszamy do Grodziska Mazowieckiego na VI Memoriał Eryka Stolarza - Otwarcie sezonu szosowego 2019 na Mazowszu, będący jednocześnie Mistrzostwami Warszawy.

Poniżej informacje n/t zawodów, m.in. druk zgłoszenia :

08.03.2019 14:32

Uczniów klas 8 zapraszamy do klasy sportowej o profilu kolarskim, która powstaje w Technikum mieszczącym się przy NOSiR Nowy Dwór Mazowiecki. Można będzie nauczyć się w niej zawodów "technik informatyk" i "technik reklamy". Osoby zainteresowane prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny: Dariusz Biernacki 603615207, family.active@gmail.com.

MMM

Mazowiecko-Warszawski Związek Kolarski, 2018