MWZKol

Zarząd

Wykaz członków Zarządu Mazowiecko-Warszawskiego Związku Kolarskiego
wybranych na Wojewódzkim Zjeździe dn. 16 października 2021 r.


Imię i nazwisko Funkcja Tel. służbowy
Błażej Maresz Prezes 600452865
Maciej Jeziorski Wiceprezes d/s sportowych
Dariusz Biernacki Wiceprezes d/s organizacyjnych
Małgorzata Kaca członek
Cezary Chmielewski skarbnik
Dariusz Banaszek członek
Jacek Kowalski członek

Robert Radosz

Dariusz Cejner

członek

członekWykaz członków Komisji Rewizyjnej Mazowiecko-Warszawskiego Związku Kolarskiego wybranych na Wojewódzkim Zjeździe dn. 16 października 2021 r.


Lp. Imię i nazwisko Funkcja
1. Paweł Szulim

2. Bogdan Banaszek
3. Radosław Petryszyn


Mazowiecko-Warszawski Związek Kolarski, 2018