MWZKolMazowiecko-Warszawski Związek Kolarski, 2018